Zaščita pred hrupom

zascita_pred_hrupom

Podjetje Rolab d.o.o. stremi k zmanjšanju zvočnega onesnaževanja, pri čemer s svojimi tehnološkimi rešitvami zagotavlja številne prednosti:

  • Odpravljanje morebitnih poškodb, ki jih pri ljudeh povzroča hrup
  • Zmanjšanje napak v proizvodnem procesu
  • Izboljšana delovna storilnost in učinkovitost

INDUSTRIJSKI HRUP

industrijski_hrup

Procesi pospešene industrializacije so s seboj privedli vse večje število virov hrupa in tako povečali število oseb, ki so izpostavljene omenjenemu dejavniku tveganja.

CELOVITO REŠEVANJE PROBLEMOV S HRUPOM IZ INDUSTRIJSKIH VIROV

Identificiranje virov hrupa

indetifikacija_virov_hrupa

Analiza stanja z meritvami obstoječih nivojev hrupa

analiza_stanja_z_meritvami

Po identifikaciji virov hrupa analiziramo naravo hrupnih emisij z analizatorjem hrupa Brüel & Kjær 2260 in izvajamo meritve nivojev hrupa v časovnih intervalih, odvisnih od izvorov hrupa po standardu ISO 1996-2:2007 v povezavi z ISO 1996-1:2003.

Izdelava akustičnega modela obstoječega stanja

3d_model_terena

S programsko opremo SoundPLAN 7.3 in pripadajočim modulom za modeliranje industrijskih virov hrupa, izdelamo akustični model vplivnega območja z identificiranimi viri hrupa in njihovimi značilnostmi obratovanja.

Preveritev učinkovitosti predlaganih protihrupnih ukrepov v akustičnem modelu

3d_pred_sanacijo

3d_po_sanaciji

Na podlagi večletnih izkušenj pripravimo predlog protihrupnih ukrepov in jih v pripravljenem akustičnem modelu preverimo, da zagotovimo kar najboljše rezultate.

Izdelava načrtov protihrupnih ukrepov

nacrt

Za predlagane in preverjene protihrupne ukrepe izdelamo projektno dokumentacijo za proizvodnjo in montažo.

Izvedba predlaganih protihrupnih ukrepov

TOVARNA OLJA GEA

Skupaj z našimi partnerji poskrbimo za kvalitetno proizvodnjo in montažo protihrupnih ukrepov vseh vrst, kot so dušilci, protihrupne stene, obloge, lamele…

Meritve nivojev hrupa po sanaciji virov prekomernega hrupa

meritve_nivojev_hrupa_po_sanaciji

Po izvedeni montaži protihrupne zaščite na virih hrupa ponovno izvedemo meritve nivojev hrupa po sanaciji in na ta način potrdimo ustreznost in učinkovitost izvedene zaščite.

Izvajanje monitoringa hrupa

Na zahtevo naročnika izvajamo tudi obratovalni monitoring hrupa.

PROTIHRUPNE KABINE

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Zvočno izolirane kabine so narejene z namenom zagotavljanja zvočno izoliranega okolja za delavno osebje, ki upravlja hrupne stroje ter sisteme.

Protihrupne kabine združujejo izjemne zvočno-izolacijske lastnosti z modularno in fleksibilno strukturo, kar jim omogoča zagotavljanje točnih ter učinkovitih rešitev, s katerimi ustvarjajo napredno delovno okolje v industrijskem sektorju, skladno z veljavnimi predpisi.

Pri prezračevanju zvočno izoliranih kabin se lahko uporabljajo primerno pridušeni ventilatorji, klimatske naprave ter avtomatski prezračevalni sistemi.

Kadar to predvidevajo delovne razmere, se lahko na kabinah montira sesalne sisteme in filtre (z vrečami ali kartušastimi filtri) in je tako zagotovljeno zdravo ter čisto delavno okolje.

DUŠILCI ZVOKA

dusilci_zvoka

Pri industrijskih procesih je jakost hrupa, ki ga povzročajo plinaste tekočine (zrak, para, plin itd.), navadno izredno visoka. Stopnja omenjenega hrupa se znižuje s pomočjo posebnih dušilcev, ki so prilagojeni dinamiki tekočin ter akustičnim lastnostim vira hrupa (oddušni in prezračevalni sistemi, pnevmatski sistemi, parni ter plinski izpuhi, prezračevanje kabin).

PROTIHRUPNE PREGRADE

protihrupne pregrade

PROTIHRUPNE OGRAJE

protihrupne ograje

Protihrupne ograje izolirajo in absorbirajo zvočno energijo, ki jo ustvarijo viri hrupa. V okviru delovnih prostorov se pregrade/ograje uporabljajo kot zvočno izolirani vmesni zidovi med delovnimi postajami, okoli strojev ali sistemov oziroma na prostem, saj opravljajo funkcijo zvočne pregrade pri hrupnih tovarniških kompleksih oziroma ob cestni, in železniški infrastrukturi.

Zunanje ogrodje panelov je sestavljeno iz plošč galvaniziranega jekla, zaradi česar je struktura izredno dobro zvočno izolirana, notranjost pa iz zvočnodušljive plasti. Struktura panelov zagotavlja maksimalno fleksibilnost pri montaži, zaradi česar se uporablja tudi pri zunanjih izvedbah, s katerimi se stanovanjska območja zavaruje pred prometom. Paneli se uporabljajo tudi kot kratkoročne rešitve zvočne izolacije pred hrupom začasnih gradbenih območij v bližini urbanih predelov.

ABSORPCIJSKI PANELI

absorpcijskipaneli

Hrup in zvok se lahko v izredno odmevajočih prostorih (prenapetostne betonske strukture, telovadnice, plavalni bazeni itd.) okrepita ter popačita. Akustične lastnosti omenjenih prostorov lahko omilimo z namestitvijo stenskih zvočno-dušljivih panelov oziroma stropnih baffle okvirjev, ki so namenjeni zmanjševanju zvočne energije, nastale pri odboju zvoka od površine.

PROTIHRUPNE LAMELE IN REŠETKE

protihrupne lamele in resetke

Protihrupne lamele, poleg dobre zaščite pred hrupom, omogočajo tudi pretok zraka, ki je v mnogih situacijah nujno potreben. Uporabljajo se predvsem za zaščito klimatov ter hladilnih enot. Dobavljive so v različnih dimenzijah in barvah.

PROTIVIBRACIJSKI SISTEMI

sistemi_za_preprecevanje_vibracij

Vibracije, ki jih proizvajajo različni tipi strojev, škodijo človeškemu zdravju, vplivajo na stabilnost stavbne strukture pa tudi na same stroje. Glede na stopnjo intenzivnosti oziroma frekvence lahko vsako vibracijo ali šok odpravimo oziroma omejimo s pomočjo ustreznih protivibracijskih in absorpcijskih sistemov. Med tovrstnimi sistemi poznamo aktivne in pasivne sisteme, ki se razlikujejo na podlagi značilnosti vira hrupa in preprečujejo širjenje vibracij prek trdnih teles.

HRUP PROMETNIC

hrup_na_prometnicah

Onesnaževanje okolja s hrupom zaradi prometnic je velik problem današnjega časa. Dlje trajajoča preobremenjenost s hrupom je vzrok številnih motenj zdravja, kot so napetost, stres, izguba sluha, motnje spanja in tudi kardiovaskularnih bolezni.

HRUP S CEST

avtoceste

Hrup motorjev in kotaljenja cestnih vozil je prevladujoči vir hrupa na cestah. Te pa pogosto potekajo mimo poseljenih območij. Za zaščito prebivalcev v stanovanjskih stavbah se vzdolž cest in avtocest postavljajo protihrupne ograje in izvaja pasivna zaščita stavb s protihrupnimi okni in zračniki

HRUP Z ŽELEZNIC

zeleznice

Hrup kotaljenja na stiku jeklene tirnice in kolesa ter hrup podvozja in pogonskega sklopa je glavni vir hrupa na železnicah. Železnice so zelo pogoste v urbanih območjih, zato je potrebna aktivna in pasivna zaščita prebivalcev s protihrupnimi ograjam ter protihrupnimi okni in zračniki

PROTIHRUPNO PREZRAČEVANJE

protihrupno_prezracevanje

Poleg mnogih prednosti naravnega prezračevanja, prezračevalni elementi s protihrupno funkcijo nudijo zelo učinkovito protihrupno zaščito.
Učinkovito zmanjšajo zunanji hrup (od 32 do 56 dB ne glede na pretok zraka)
Več sistemov namestitve (zračnik INVISIVENT® AK se namesti v okenski profil zračnik SONOVENT® pa se namesti na steklo ali v okenski profil)
Krmiljenje: ročno, z ročico, vrvico ali motorizirano
Izvedbe: AK80, SONOVENT®, INVISIVENT® AK