Zaščita pred hrupom

Hrup, zlasti v urbanih središčih, je žal postal sestavni del sodobnega načina življenja. Pogosto se ga le navadimo in se morda ne odzovemo na njegovo moč in škodljivost. Takrat se niti ne zavedamo, da gre za dejavnik, ki ima lahko škodljive posledice za zdravje. Nekateri zvoki iz našega okolja lahko hitro presežejo varne ravni hrupa in povzročijo poškodbe sluha.

Še hujši dejavnik pa je dolgotrajna izpostavljenost hrupu, vse to pa ima posledice tudi na psihično zdravje ljudi. Motena je koncentracija, bivanje in čustveno dogajanje. Samo pomislite na hrup, povezan s cestnim prometom, glasnim vlakom, delovnim okoljem ali celo hrup, ki izvira iz dejavnosti in se nekontolirano širi v okolje.

Hrup lahko vpliva na človeka neposredno in posredno. Učinki povečane ravni hrupa se kažejo v obliki motenj spanja, utrujenosti, zmanjšane zmožnosti za delo, motnje koncentracije in težav pri vsakodnevni komunikaciji.

Ko govorimo o vplivu hrupa na zdravje, lahko zatrdimo, da je hrup po svojih škodljivih posledicah na zdravje takoj za vdihavanjem onesnaženega zraka ! Tako kot ljudje potrebujemo počitek, moramo tudi ušesom privoščiti predah.

V Sloveniji imamo ogromno predpisov, ki urejajo tovrstno področje. Ti predpisi so tudi sinhronizirani z evropsko zakonodajo. Vendar je zvočnega onesnaženja še vedno zelo veliko.
Največja onesnaženost se odvija predvsem pri čezmernem izpustu hrupa v naravno okolje pri intenzivnih dejavnostih ter seveda na delovnih mestih.
Velika prisotnost obremenitve pa je tudi na prometnicah in ostalih transportnih poteh.

Zato je zelo pomembno, kako hrup omejiti, zaščititi sebe in pa našo okolico pred posledicami.

Meritve in analiza hrupa

Zaščita pred hrupom

Reference

Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.