Meritve in analiza hrupa

Meritve hrupa

Prvi korak je nedvomno iskanje pravega vzroka za hrup. Največkrat je hrup povezan z več dejavniki. Zato najprej opravimo ogled in se predhodno pripravimo na celostno poizvedbo virov hrupa. Naši sodelavci izvedejo akreditirane meritve hrupa z več vrhunskimi napravami za merjenje.

Analiza in modeliranje hrupa

Po uspešno izvedenih meritvah na terenu pristopimo k analizi meritev in modeliranju hrupa. Modelni izračun širjenja hrupa in obremenjenosti okolja s hrupom se izvaja v programu SoundPLAN, kjer je zahtevana še bolj poglobljena analiza pa se na vežemo še na program QGIS. Omenjena programska oprema je uporabna za vse aspekte modeliranja širjenja hrupa v okolju ali na delovnem mestu.
Na podlagi analiz in modeliranja tako lahko pripravimo predlog ukrepov za odpravo hrupa z našimi rešitvami, proizvodi in izvedbo. V primeru kompleksnejših in obsežnejših težav tudi izdelamo sanacijski program, katerega razdelimo na več sklopov. To naročnikom omogoča sistemsko odpravo virov hrupa, tudi v daljšem časovnem obdobju.

Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.