Zaščita pred hrupom

Na podlagi predlogov iz analize in modeliranja hrupa vam lahko izvedemo različne sisteme in izdelke za odpravo hrupa. Z našimi strokovnimi sodelavci pripravimo izbor pravih materialov za izvedbo ukrepov ter to tudi kakovostno vgradimo ali montiramo. V okviru naše storitve vam po končni izvedbi opravimo ponovne meritve, s čimer dokažemo dejansko znižanje hrupa na željeno oz.dovoljeno raven.

Z našimi storitvami smo že odpravili precej težav s hrupom. S sistemskim pristopom smo odpravljali tovrstne težave v različnih panogah, kot lesna in jeklarska industrija, papirna industrija, predelovalni obrati vseh namembnosti. Rešili smo tudi probleme z preglasnimi klimati, hladilniki in kompresorskimi postajami, agregati. Prav tako uspešno rešujemo težave na področju prometa, logistike in gradbeništva. Nekaj kompleksnih rešitev pa smo izvedli tudi pri odpravi hrupa na delovnem mestu v obliki protihrupnih kabin, pregrad…

 

Protihrupne ograje in pregrade

Protihrupne ograje izolirajo in absorbirajo zvočno energijo, ki jo ustvarijo viri hrupa. V okviru delovnih prostorov se pregrade/ograje uporabljajo kot zvočno izolirani vmesni zidovi med delovnimi postajami, okoli strojev ali sistemov oziroma na prostem, saj opravljajo funkcijo zvočne pregrade pri hrupnih tovarniških kompleksih oziroma ob cestni, in železniški infrastrukturi.

Zunanje ogrodje panelov je sestavljeno iz plošč galvaniziranega jekla, zaradi česar je struktura izredno dobro zvočno izolirana, notranjost pa iz zvočnodušljive plasti. Struktura panelov zagotavlja maksimalno fleksibilnost pri montaži, zaradi česar se uporablja tudi pri zunanjih izvedbah, s katerimi se stanovanjska območja zavaruje pred prometom. Paneli se uporabljajo tudi kot kratkoročne rešitve zvočne izolacije pred hrupom začasnih gradbenih območij v bližini urbanih predelov.

 

Protihrupne lamele

Protihrupne lamele, poleg dobre zaščite pred hrupom, omogočajo tudi pretok zraka, ki je v mnogih situacijah nujno potreben. Uporabljajo se predvsem za zaščito klimatov ter hladilnih enot. Dobavljive so v različnih dimenzijah in barvah.

 

Dušilci zvoka

Pri industrijskih procesih je jakost hrupa, ki ga povzročajo plinaste tekočine (zrak, para, plin itd.), navadno izredno visoka. Stopnja omenjenega hrupa se znižuje s pomočjo posebnih dušilcev, ki so prilagojeni dinamiki tekočin ter akustičnim lastnostim vira hrupa (oddušni in prezračevalni sistemi, pnevmatski sistemi, parni ter plinski izpuhi, prezračevanje kabin).

 

Absorbcijske obloge

Hrup in zvok se lahko v izredno odmevajočih prostorih (prenapetostne betonske strukture, telovadnice, plavalni bazeni itd.) okrepita ter popačita. Akustične lastnosti omenjenih prostorov lahko omilimo z namestitvijo stenskih zvočno-dušljivih panelov oziroma stropnih baffle okvirjev, ki so namenjeni zmanjševanju zvočne energije, nastale pri odboju zvoka od površine.

 

Hrup prometnic

Hrup motorjev in kotaljenja cestnih vozil je prevladujoči vir hrupa na cestah. Na želežniški infrastrukturi je pojav identičen, saj hrup tam povzroča trenje med kolesi vagonov in jeklenih tirnic. Ceste in železnica pa pogosto potekajo mimo poseljenih območij. Za zaščito prebivalcev v stanovanjskih stavbah se vzdolž cest, avtocest in železnic postavljajo protihrupne ograje.

 

Protihrupne kabine

Zvočno izolirane kabine so narejene z namenom zagotavljanja zvočno izoliranega okolja za delavno osebje, ki upravlja hrupne stroje ter sisteme.

Protihrupne kabine združujejo izjemne zvočno-izolacijske lastnosti z modularno in fleksibilno strukturo, kar jim omogoča zagotavljanje točnih ter učinkovitih rešitev, s katerimi ustvarjajo napredno delovno okolje v industrijskem sektorju, skladno z veljavnimi predpisi.

 

Protivibracijski sistemi

Vibracije, ki jih proizvajajo različni tipi strojev, škodijo človeškemu zdravju, vplivajo na stabilnost stavbne strukture pa tudi na same stroje. Glede na stopnjo intenzivnosti oziroma frekvence lahko vsako vibracijo ali šok odpravimo oziroma omejimo s pomočjo ustreznih protivibracijskih in absorpcijskih sistemov. Med tovrstnimi sistemi poznamo aktivne in pasivne sisteme, ki se razlikujejo na podlagi značilnosti vira hrupa in preprečujejo širjenje vibracij prek trdnih teles.

 

Protihrupno prezračevanje

Poleg mnogih prednosti naravnega prezračevanja, prezračevalni elementi s protihrupno funkcijo nudijo zelo učinkovito protihrupno zaščito.
Učinkovito zmanjšajo zunanji hrup (od 30 do 50 dB ne glede na pretok zraka). Več o rešitvah si lahko ogledate tudi na naši strani naravno prezračevanje.

 

Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.